Już w najbliższym czasie podamy terminy szkoleń :

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK

Termin: 2017

Cena:

KURS WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO

Termin:2017

Cena:

KURS KIEROWNIKA OBOZÓW I KOLONII

Termin:2017

Cena:

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY ( KPP)

Termin:2017

Cena:

KURS PIERWSZEJ  POMOCY

Termin:2017

Cena: